Families Voorsanger, Vorsänger, Voorzanger
Stand van zaken onderzoek 02 - 02 - 2002

Op 30 november 1927 trouwt mijn oom Anton met tante Naatje, om precies te zijn: Antonius Peeters, geboren 7-7-1902 te Amsterdam en Naatje Voorzanger, geboren 16-1-1903 te Amsterdam (zie familie nr.3).
Dit is de aanleiding een onderzoek in te stellen naar 'de familie Voorzanger'. Ik kom daardoor in contact met Bart Voorzanger te Amsterdam (zie familie nr.6), die 'de Voorzangers' van Amsterdam voor de periode 1650 - 1850 in kaart heeft gebracht. Mijn onderzoek omvat in hoofdzaak de periode vanaf 1850.
De families 3, 6 en 12 hebben nazaten tot in onze tijd.

In Amsterdam wonen sinds de 18e eeuw tenminste 12 families Voorsanger, Vorsänger, Voorzanger.
Bart Voorzanger heeft daarnaast nog een aantal 'losse' Voorzangers gevonden, die (nog) niet in één van de 12 families zijn onder te brengen. Een enkele keer komen spellingsvarianten voor binnen één familie.
Op dit moment is niet aantoonbaar of, en zo ja hoe, deze families verwant zijn. Het is overigens meer waarschijnlijk dat het afzonderlijke families zijn die slechts hun achternaam, afgeleid van de functie van de naamdragers in de synagoge, gemeen hebben.

We onderscheiden aan de hand van de stamvaders de nazaten van:

 1. Andries Voorzanger, ca. 1700
 2. Benjamin Heijman Voorzanger, ca. 1650
 3. David Aron Voorzanger, ca. 1710
 4. Elias Voorzanger, ca. 1640
 5. Elias Benjamin Voorzanger, ca. 1700
 6. Eliazer Elia Kottenheim, ca. 1615
 7. Hartog Machiel, ca. 1720
 8. Levie Segal, ca. 1740
 9. Marcus Mozes Voorzanger, ca. 1747
 10. Philip van Glogau, ca. 1730
 11. Wolf Voorzanger, ca. 1780
 12. Wolf Salomon Voorzanger, ca. 1750

Created by PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software.
© J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands.