ICT in de klas

 

 

I. Beleid en organisatie
 

II. Educatieve software
 

III. Internet
 

Model werkstuk
Overzicht COS
Nuttige websites

Opdracht I.
Beleid en organisatie

Opdracht II.
Educatieve software

Opdracht III.
Internet

Stageopdracht
'ICT in de klas'

Naar de pabosite

© Pabo-Efa, 2003