Rob's familiegeschiedenis

Opmerkingen en/of vragen: E-mail naar Rob van het Groenewoud

[ Amersfoortse periode | Amsterdamse periode Oude stad | Leidsebuurt | Schinkelbuurt ]


Wevers in Amersfoort
Toen Jan Hendrixe Groenewout omstreeks 1720 werd geboren, had Amersfoort nog de structuur van een middeleeuwse ommuurde stad met singels, bestaande uit vier kwartieren.
Deze structuur is tot op de dag van vandaag te herkennen in de plattegrond van de binnenstad.

In 1742 trouwt onze stamvader met Jannetje van Engelen. Het echtpaar krijgt n zoon in 1750, die Hendrik wordt genoemd en in de RK kerk 't Zand wordt gedoopt. In 1776 trouwt hij met de 3 jaar oudere, gereformeerde Cornelia van Naarden, waarbij hij 4 kinderen krijgt, die allen gereformeerd worden gedoopt. Voor zover bekend wordt alleen het jongste kind, de in 1788 geboren Jan volwassen. Hij is de eerste waarvan we het beroep zeker weten, n.l. wanneer hij op zijn beurt trouwt is hij wever. Zijn vrouw, Emmetje Ouwerkerk, zit ook in het vak, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat hun ouders reeds in de textielbranche hun brood verdienden en dat ze elkaar wellicht daardoor en misschien ook als buren, kenden.
Jan en Emmetje krijgen 6 kinderen, tenminste 3 van de 4 grootouders worden vernoemd. Van de 4e grootouder weten we de naam helaas niet, maar deze kunnen we wellicht 'afleiden'. De resterende twee kinderen zijn naar een oom en een tante genoemd. Van de oudste zoon Hendrik, geboren in 1811, weten we iets meer van zijn levenswandel, omdat in 1840 de bevolkingsadministratie aanvangt. Hij is dan alweer 6 jaar getrouwd met Grietje Buisman.
En van hun woon/werkplaatsen bevond zich in de zgn. muurhuizen, een ring van halfdiepe huizen gebouwd tegen de binnenzijde van de stadsmuur. Een aantal van deze muurhuizen zijn nu gerestaureerd en opnieuw bewoond. Overigens waren deze huizen niet allemaal klein en onooglijk, er waren ook zgn. herenhuizen bij.
Door de opkomst van de machinale verwerking van textiele garens vooral in Brabant en Twente, ging het met de huisnijverheid steeds slechter. Of dat de reden is geweest van het vertrek van de twee (van de vier) volwassen geworden kinderen, de broers Jan en Hendrik van 't Groenewoud naar het veel grotere Amsterdam weten we niet, maar daar gaat het leven in ieder geval verder. Beide gaan overigens tussentijds nog voor ca. een jaar terug naar Amersfoort. Hun naam wordt inmiddels met een d geschreven en is voorzien van de tussenvoegsels van 't of van het.

Vervolg.


Naar Rob's genealogie pagina's