Rob's familiegeschiedenis

Opmerkingen en/of vragen: E-mail naar Rob van het Groenewoud

Bingum >---------------------> Amsterdam


Bingum
Bingum: plaatsnaambordBingum is een dorpje in Oostfriesland, aan de Ems tegenover het oude stadje Leer.
De beroemde geleerde Ubbo Emmius noemt het voor het eerst in 1600 als Bingum. In een oorkonde uit 1436 wordt het "Bynngum" genoemd en op een kaart uit 1564 is het als "Byengum" ingetekend.
In een document van 1464 is Bingum, tesamen met Weener en Bunde, één van de 3 beheersgebieden onder Leer. Deze structuur heeft bestaan tot 1817, dan besluit het Wener Congres dat Oostfriesland in het vervolg niet meer door Pruisen, maar door Hannover wordt bestuurd. In 1741 komen mijn voorouders in zicht.

I. Harm Hinrich Bullhöver overlijdt op 10 juni 1741 te Bingum. Hij is de tot nu toe oudst bekende stamvader van de Bolhoven's. Hij wordt "Vogt" (=beheerder) genoemd en lijkt daarmee te behoren tot de bestuurslaag zoals die bestond tot 1817. Het is onbekend wanneer en waar hij is geboren en wie zijn vrouw was. Voor zover bekend heeft hij één zoon. Volgt II.

Bingum: doopfontII. Hinrich Harmens Bullhöver, die circa 1760 te Bingum overlijdt. Hij was getrouwd met Foelke Dirks. Het echtpaar laat 3 kinderen dopen in het (nog steeds aanwezige) doopvont van de Mattheuskerk te Bingum: Harm Hinrichs Bullhöver, geboren circa 1741, volgt IIIa, Dirk Hinrichs Bullhöver, geboren circa 1744, volgt IIIb en vermoedelijk Fredrik Bolhoven, geboren circa 1747, volgt IIIc. Het is niet bekend waarmee Hinrich Harmens Bullhöver zijn brood verdiende, maar arm was hij niet. Hij kocht voor Fl. 600,= het huis van zijn ouders (dat overigens volgens de opgave door ingrijpende verbouwingen meer waard was: een huis en werf aan de dijk, in het zuiden grenzende aan Jellrich Alberts erf, in het oosten aan de buitendijk, in het noorden aan het zgn. klooster en in het westen aan de weg).

IIIa. Harm Hinrichs Bulhöver trouwt met Sophia Charlotte Blau. Het echtpaar krijgt vier kinderen, waarvan één zoon sterft in het eerste levensjaar. De drie andere, nog een zoon en twee dochters, trouwen en krijgen kinderen.
Harm Hinrichs Bulhöver is voerman en producent van grutten. Geboren circa 1741, overlijdt hij op 4 november 1798 te Bingum.
Hinrich Harms Bulhöver, de andere zoon, tevens het oudste kind, trouwt met Aaltje Jürgens von Reinenberg. Het gezin krijgt zeven kinderen, waarvan vier dochters. Van de 3 zoons sterven er 2 jong, resp. op 18- en 25-jarige leeftijd en van de 3e is zijn levensloop onbekend. Eén van de twee dochters, Foolke Harms Bulhöver", trouwt met haar zwager, Harm Jürgens von Reinenberg. Dit echtpaar krijgt een dochter die naar grootmoeder, Hilke, wordt genoemd. Zij trouwt op haar beurt met Ibbing Leemhuis, (landwirth). Van haar (en haar man) is op de begraafplaats nog een grafsteen te vinden, weliswaar terzijde tegen een muurtje, maar het is wel een echte Bulhöver-afstammeling.
Hinrich Harms Bulhöver is marskramer/koopman, maar ook 'Gerichtsvoogt'.
Bingum: oudste huisBingum: Mattheuskerk

Het enige oude huis in Bingum is uit 1851.      Alleen de Mattheuskerk in zijn huidige vorm, is ouder, namelijk van circa 1500.

IIIb. Dirk Hinrichs Bullhöver overlijdt op 30 september 1807, 63 jaar oud, ongehuwd ('ein alter Junggesel').

In Bingum is de naam Bulhöver geheel verdwenen. Bij de Verenigde Oostindische Compagnie in 1761 en in Amsterdam in 1777 duikt de naam op als Bolhoven.

Amsterdam
IIIc. Fredrik Bolhoven, mijn bet-bet-betovergrootvader, geboren in 1747 in Bingum, begint zijn Amsterdamse periode wanneer hij trouwt met Trijntje Smit op 18 april 1777, dochter van Gerbrand Smit en Lena Pranger. Wanneer zij na 6 jaar overlijdt, trouwt hij voor de 2e maal, nu met Lucretia van der Horst op 14 januari 1785.
Uit zijn 1e huwelijk worden 3 kinderen geboren, waarvan de eerste twee volwassen worden en trouwen. Zijn oudste kind heet Hindrik, naar Fredrik's vader mogen we aannemen, volgens de gebruiken uit die tijd. Het 2e kind, een dochter, heet Lena, volgens hetzelfde gebruik naar de moeder van z'n vrouw. Het 3e kind en de 5 kinderen uit z'n 2e huwelijk overlijden allen voor hun 5e levensjaar. Het leven in Amsterdam was blijkbaar niet gemakkelijk in die tijd.

Voor de genealogie van de Nederlandse Bolhoven's, klik hier.


Naar Rob's genealogie pagina's